Tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Nhưng có ý định muốn mở một trường mầm non do tôi quản lý. Nghĩa là tôi vẫn làm công việc của tôi, nhưng vẫn quản lý trường mầm non được. tôi đã xem qua các quy chế, quy định về việc mở trường mầm non cũng như các văn bản pháp luật nhưng vẫn còn nhiều điều thắc mắc.
1. Một trường mầm non tư thục thì các chức danh Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị nghĩa là thế nào?
2. nếu tôi là Hiệu trưởng thì có nghĩa là tôi phải đi học thêm nghiệp vụ sư phạm mầm non và còn yêu cầu gì khác không?
3. Tôi đang dự định đi học lớp Đại học từ xa-sư phạm mầm non, như vậy có được không?
4. Thủ tục bằng cấp của một hiệu trưởng mầm non còn phải có gì, để tôi biết mà bổ sung và chuẩn bị.
Rất mong sự tư vấn của quý luật sư. Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn,

Bạn có thể tham khảo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT để biết rõ hơn về quy định thành lập trường mầm non tư thục.

1. Hiệu trưởng: Khoản 2, Điều 15 Nghị định trên “Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ chịu trách nhiệm trước pháp luật,

cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị về việc tổ chức, điều hành các hoạt động

chuyên môn, nghiệp vụ , bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và những hoạt động khác trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.”

2. Hội đồng quản trị: Khoản 2, Điều 12 Nghị định trên “Hội đồng quản trị là tổ chức đại

diện duy nhất quyền sở hữu của nhà trường, nhà trẻ tư thục, có quyền tự chủ quyết định

những vấn đề quan trọng về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức, nhân sự, tài chính,

tài sản, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục, phù hợp với quy định của pháp luật.”

3. Tiêu chuẩn của hiệu trưởng trường mầm non tư thục. Khoản 3, Điều 15 Nghị định trên

“Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

b) Chấp hành đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước;

c) Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.”

4. Việc bạn học chương trình đại học từ xa mà có bằng cấp theo đúng yêu cầu luật định nêu trên đều được chấp nhận.

5. Ngoài những yêu cầu luật định trên thì không có yêu cầu gì khác đối với hiệu trưởng trường mầm non tư thục. Bạn cũng cần chuẩn bị hồ sơ và điều kiện nhân lực, vật chất đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư