Đất được giao và đất được chuyển nhượng
Kính mong luật sư tư vấn cho tôi một số trường hợp sau:
1. Sự khác nhau về quyền và nghĩa vụ của người SD đất khi được nhà nứơc giao đất và khi nhận chuyển nhượng từ cá nhân khác.
2. Hợp tác xã trên địa bàn tôi nhận chuyển nhượng QSD đất từ một cá nhân khác (có biên bản bàn giao đất và xác nhận của UBND xã) từ những năm 70 nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến đầu năm 2007 thì khu đất trên đã bị thu hồi gần hết để cho một công ty khác xây khu nhà ở mà không nhận được bất cứ bồi thường nào. Liệu HTX đó có thể xin cấp giấy chứng nhận QSD đất trên diện tích đó và yêu cầu được bồi thường hoặc hoàn lại bằng diện tích đất ở một địa điểm khác trên địa bàn được không?


trả lời: Đất được giao và đất được chuyển nhượng
Nguồn gốc sử dụng đất được xác lập theo 3 hình thức:
- Nhà nước giao đất (không thu tiền và có thu tiền)
- Nhà nước cho thuê đất (trả tiền thuê đất hàng năm và trả tiền thuê đất một lần)
- Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (công nhận không thu tiền, công nhận có thu tiền).
Ngoài ra còn có 01 hình thức nữa là nhận chuyển nhượng QSDĐ, nhưng xét kỹ cũng là 1 trong 3 dạng thức trên.
Tùy theo từng nguồn gốc sử dụng và nguồn tiền sử dụng đất mà Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ có khác nhau. Nhưng có thể hiểu đơn giản rằng nếu tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc do Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc do Nhà nước giao không thu tiền cho tổ chức thì sẽ bị hạn chế các quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn...). Tương tự như vậy, khi nhận chuyển nhượng QSDĐ mà tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cũng bị hạn chế các quyền nêu trên. Các trường hợp kể trên khi bị Nhà nước thu hồi đất thì sẽ không bồi thường về đất.
Tất cả các trường hợp nêu trên đều được Nhà nước cấp GCNQSDĐ trừ các trường hợp đất được giao để quản lý và một số trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư