Xin chào luật sư!

Tôi là 1 giáo viên đã ký hợp đồng vô thời hạn với Sở GD. Cách đây 45 ngày tôi đã nộp đơn xin thôi việc (vì hoàn cảnh gia đình) cho hiệu trưởng. Mới đây tôi nhận được thông báo là đơn xin thôi việc của tôi không được chấp nhận vì lý do không ai cho cán bộ nghỉ việc (không có văn bản).

Vậy xin luật sư tư vấn giúp xem tôi phải làm thế nào? Nếu hết tháng 12/2010 tôi vẫn nghỉ việc thì tôi được giải quyết các giấy tờ nào và trong thời gian bao lâu thì nhà trường phải giải quyết cho tôi?

TRả lời:

chào chị,


Theo thông tin mà chị cung cấp thì hiện tại chị là giáo viên (làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc) đã ký hợp đồng làm việc không có thời hạn (hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) với Sở giáo dục, do vậy chị là viên chức theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 đã sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003 (hết hiệu lực ngày 01/01/2010).


Hiện nay Pháp lệnh cán bộ, công chức này được thay thế bởi Luật cán bộ, công chức số 12/82202 /22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội (có hiệu lực ngày 01/01/2010) và Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội (có hiệu lực ngày 01/01/2011).


Tuy nhiên, tại Điều 85 Luật cán bộ, công chức có điều khoản chuyển tiếp đối với những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thì “các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật này được tiếp tục thực hiện cho đến khi ban hành Luật viên chức”.


Có nghĩa là các quy định của pháp luật liên quan đến viên chức như trường hợp của chị sẽ áp dụng các quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này cho đến khi Luật viên chức có hiệu lực ngày 01/01/2011.


Theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ công chức cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành và Luật viên chức thì thủ tục liên quan đến công chức thôi việc của các văn bản này áp dụng đối trường hợp của chị như sau:

- Trước ngày 01/01/2011: Phải gửi đơn đề nghị trước 30 ngày cho người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức và phải được sự đồng ý của đơn vị có thẩm quyền.


Khoản 1 Điều 32 Pháp lệnh cán bộ công chức quy định chế độ thôi việc và hưởng chế độ thôi việc đối với trường hợp của chị như sau: “Có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý”


Và Điều 41 Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ quy định việc chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện trong trường hợp “viên chức có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng làm việc” và “phải gửi đơn đề nghị trước 30 ngày cho người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức”.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xem xét, ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc.


Trong thời hạn quy định trên, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức phải tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến quyền lợi của người chấm dứt hợp đồng làm việc như: chuyển giao hồ sơ, lý lịch, giấy thôi trả lương, xác nhận bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ thôi việc và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật; sau đó báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức để theo dõi, kiểm tra.


- Từ ngày 01/01/2011: Chỉ cần thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày mà không cần phải có sự đồng ý đơn vị có thẩm quyền.


Khoản 4 Luật viên chức quy định “Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày”.


Khi chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp này chị sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư