Cách tính Trợ cấp thôi việc

Trả lời:


Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26-5-2009 của Bộ LĐ-TB-XH sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22-9-2009 quy định việc tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp như sau:Tiền trợ cấp thôi việc=Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc x 1/2.Trong đó: Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ. Như vậy, nếu bạn có đóng BHTN thì thời gian này sẽ không được tính để trả trợ cấp thôi việc.Về tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc, cũng theo thông tư nói trên, là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ,  phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ.Trong trường hợp của bạn, nên xem lại mức lương hằng tháng đóng BHXH, BHTN có bao gồm tiền trách nhiệm hay không? Nếu mức lương hằng tháng đóng BHXH, BHTN bao gồm tiền lương cơ bản và tiền trách nhiệm thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc cũng bao gồm cả tiền lương cơ bản và tiền trách nhiệm.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

Liên hệ luật sư

Trợ cấp thôi việc