Tôi xin hỏi luật sư 1 việc như sau
Trước đây tôi co đi làm tại công ty may ,tôi có đóng bảo hiểm từ tháng 7 năm 2005 tới tháng 9 năm 2011 . Nay tôi đã nghỉ làm ,tôi đã lấy sổ bảo hiểm ở công ty về, vậy giờ tôi muốn thanh toán tiền bảo hiểm thì tôi phải thanh toán ở đâu ,và cách thức hưởng ra ao ,và tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ,có thì thanh toán ở đâu và như thế nào .Trước dây tôi làm ở thành phố Nam Định ,nhà tôi ở xã Nam cường huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Tôi xin chân thành cảm ơn!


Trả lời:
Chào bạn!
Căn cứ theo quy định Luật BHXH:
Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này đượchưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mới được nhận.

Sau 12 tháng ngừng đóng Bảo hiểm xã hội bạn mới có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần. Mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần = 1,5 tháng lương bình quân đóng Bảo hiểm xã hội cho mỗi năm tham gia Bảo hiểm xã hội. Bạn đóng được 6 năm 2 tháng được tính tròn thành 6 năm (Khoản 5 Điều 28 Nghị định152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm).
Nếu có nhu cầu thanh toán 1 lần thì bạn mang sổ BHXH đến BHXH huyện Nam Trực để giải quyết. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục đóng BHXH thì bạn có thể bảo lưu thời gian đóng để sau này khi đi làm tiếp tục đóng để đủ thời gian giải quyết chế độ hưu trí.
Trân trọng!

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư