Cơ quan tôi có trường hợp NLĐ đủ thời gian công tác nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu,nay họ làm đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.Xin hỏi luật sư khi giải quyết trường hợp này Công ty có phải trợ cấp gì không? xin cảm ơn

 

TRả lời:

Chào bạn!
Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Theo Điều 51, 52 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính như quy định, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. Lương hưu = lương làm căn cứ tính lương hưu x tỷ lệ hưởng lương hưu.


Lương làm căn cứ tính lương hưu: Nếu đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số lương thuộc thang bảng lương nhà nước thì tính hệ số bình quân 5 năm cuối x mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng lương hưu;


Nếu đóng bảo hiểm xã hội không theo thang bảng lương nhà nước thì tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH.


Tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% cho 15 năm đầu, mỗi năm tiếp theo được cộng thêm 2% (đối với nam) hoặc 3% (đối với nữ). Mức tối đa bằng 75%.


Nếu các trường hợp của Cơ quan bạn thuộc trường hợp: "cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) và ở xã, phường, thị trấn (cấp xã)" thì được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010, cụ thể như sau:


Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.


Riêng đối với cán bộ xếp lương chức vụ thì tại thời điểm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu.


Đối với cán bộ tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe để tiếp tục công tác thì được cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí vị trí công tác mới thích hợp. Trường hợp vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng thì thực hiện bảo lưu mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong 06 tháng; từ tháng thứ 07 trở đi hưởng mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) của vị trí công tác mới.


Đối với cán bộ nghỉ công tác chở đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác mới thích hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.


Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu được thực hiện chế độ như sau: được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có); cán bộ và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng theo Điều 1 của Nghị định thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức đóng như trước khi nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; các chế độ khác (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; trường hợp cán bộ thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu để bố trí xe đưa đón.


Nếu không thuộc các trường hợp trên thì không được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định67/2010/NĐ-CP tuy nhiên vẫn có thể được hưởng chế độ chính sách riêng đối với từng địa phương, đơn vị trong trường hợp địa phương, đơn vị đó có quy định thêm.


Thân ái!

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư