Trong trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ )muốn thỏa thuận và chấm dứt hợp đồng với người lao đông(NLĐ) mà người lao động không đồng ý và không kí vào bản hợp thỏa thuận thì người lao động có được tiếp tục làm việc hay không ?

Ở công ty E làm có trường hợp khi thỏa thuận không thành NSDLĐ vẫn để cho NLĐ đi làm nhưng cho NLĐ ra 1 phòng riêng và không làm gì _cũng có thể hiểu là ngồi chơi. Vậy Em muốn hỏi ở trong trờng hợp này NSDLĐ có gì sai không ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật lao động thì Hợp đồng lao động có thể được chấm dứt trong trường hợp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) thỏa thuận chấm dứt. Trong trường hợp này, NLĐ và NSDLĐ phải lập Biên bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng hoặc Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động. Việc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động là ý chí tự nguyện của các bên, do đó trường hợp bạn không đồng ý ký vào Biên bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động thì Hợp đồng lao động vẫn còn hiệu lực và bạn vẫn tiếp tục đi làm.

Trường hợp NSDLĐ bố trí cho NLĐ một phòng riêng, không giao công việc cho NLĐ khi NLĐ khi thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ không thành, tuy nhiên NSDLĐ vẫn trả lương, đóng BHXH, BHYT cho NLĐ đầy đủ thì trong trường hợp này NSDLĐ không sai.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

 

Liên hệ luật sư