Chào Luật sư!

Em có một số vấn đề thắc mắc mong nhận được sự tư vấn của Luật sư.

1. Khi người lao động ký hợp đồng thời vụ với thời hạn 2 tháng, thì sau khi hết hợp đồng thời vụ đó thì mình có được ký gia hạn hợp đồng tiếp với thời hạn 2 tháng hay không? hay phải ký hợp đồng với thời hạn 6 tháng? Xin luật sư nói rõ văn bản Pháp luật nào quy định về điều này.

2. Khi hết hạn hợp đồng 1 năm, nếu giám đốc không có ý kiến gì về việc ký thêm hợp đồng mới, thì hợp đồng đó được coi là hợp đồng vô thời hạn. Vậy hợp đồng vô thời hạn này có phải ký lại hay không ạh? Đối với trường hợp hợp đồng vô thời hạn thì khi thay đổi lương hay thay đổi nội dung trong hợp đồng thì mình có phải làm phụ lục hợp đồng nữa hay không? Và mỗi lần thay đổi là mỗi lần ký phụ lục hợp đồng ạh?

3. Cty có sử dụng lao động là sinh viên làm bán thời gian, những sinh viên này đã đóng bảo hiểm theo trường học, vậy khi ký hợp đồng có thể ký với thời hạn 6 tháng mà không phải đóng BHXH đúng không ạh? Lúc này doanh nghiệp nên làm hợp đồng theo mẫu nào?

Em thấy có 1 loại hợp đồng là hợp đồng công tác viên, vậy thì loại hợp đồng này được áp dụng trong trường hợp nào, và điều kiện thực hiện như thế nào? Luật sư có thể cho em biết nên tham khảo những tài liệu nào để có thể nắm rõ hơn về các loại hợp đồng lao động cũng như các điều khoản thi hành và áp dụng.

Trả lời: 

Chào bạn!

Qua nội dung bạn nêu, tôi xin góp vài ý kiến như sau :

1. Khi người lao động ký hợp đồng thời vụ hết hạn, nếu vẫn tiếp tục làm việc thì trong 30 ngày 2 bên phải ký hợp đồng mới (thời gian tuỳ thuộc vào yêu cầu thực tế) còn nếu không còn nhu cầu thì đương nhiên hợp đồng chấm dứt.

Trong trường hợp quá 30 ngày mà 2 bên không ký HĐ mới trong khi người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì HĐ đó trở thành HĐ không xác định thời hạn. HĐ mới nếu có thời hạn cũng không quá 36 tháng sau đó nếu vẫn còn tiếp tục công việc thì bắt buộc phải ký HĐ không xác định.

2. HĐ hết hạn trong trường hợp đương nhiên trở thành HĐ không xác định thì vẫn phải tiến hành ký lại, các thay đồi về nội dung thì cần có phụ lục nhưng về mức lương thì có thể thay thế bằng quyết định nâng lương.

Việc áp dụng điều khoản đương nhiên chuyển đổi chủ yếu giành quyền lợi cho NLĐ trong trường hợp xảy ra tranh chấp chứ trên thực tế cơ quan hoặc cá nhân sử dụng lao động đều thực hiện đầy đủ việc ký kết vì việc đó đảm bảo quyền lợi của cà 2 bên.

3.Các khoản BHYT, BHXH, tiền tàu xe, nghỉ phép v.v... đều được gộp vào lương hoặc tiền công khi trả lương cho người LĐ làm việc thời vụ.

4. Hợp đồng cộng tác viên áp dụng cho các trường hợp cộng tác hoặc hợp tác theo một loại công việc nào đó, thù lao do 2 bên thoả thuận.

Bạn có thể tham khảo Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn để tìm hiểu thêm. Thân ái chào bạn !!!

trích Nghị định 44/2003/NĐ-CP
...............
HÌNH THỨC, NỘI DUNG, LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 3. Hình thức, nội dung giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản, theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản hoặc giao kết bằng miệng phải bảo đảm nội dung quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

Trong trường hợp giao kết bằng miệng, nếu cần có người chứng kiến thì hai bên thoả thuận.

Điều 4. Việc áp dụng loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 27 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn trên 36 tháng;

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định được thời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.

4. Khi hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Chương 3:

GIAO KẾT, THAY ĐỔI, TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 5. Giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 30 và Điều 120 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động với người được uỷ quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động.

Trường hợp do người uỷ quyền hợp pháp ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động. Hợp đồng này có hiệu lực như ký kết với từng người và chỉ áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc nhất định, theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

2. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hàng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động.

3. Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc theo quy định tại Điều 120 của Bộ luật Lao động, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó mới có giá trị.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư