Em hiện tại có làm ở 1 công ty A với hợp đồng 1 năm, từ 28/12/11 đến 28/12/12. Em muốn hỏi anh là nếu trong thời gian hợp đồng trên, em có tìm được 1 công việc phù hợp hơn với mình ở công ty B. Vậy khi em không làm ở công ty A nữa thì em có phải bồi thường hay nộp phạt gì về việc chấm dứt hợp đồng không ạ? Trong điều khoản khi ký hợp đồng em có đọc là dựa theo “Bộ Luật Lao Động” chứ công ty không có thêm luật nào nữa cả.

 

Trả lời:

Bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 37 BLLĐ. Khi chấm dứt hợp đồng, bạn phải tuân thủ thời hạn báo trước quy định tại khoản 2, điều 37, BLLĐ thì bạn không phải bồi thường hợp đồng. Nếu chỉ vì bạn tìm được một cơ hội làm việc mới tốt hơn mà từ bỏ công việc cũ thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là trái luật do vậy bạn phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương và phụ cấp ( nếu có ), chi phí đào tạo ( nếu có ), khoản tiefn tương ứng những ngày bạn nghỉ không thông báo trước cho công ty. Tuy nhiên, nếu gặp phải tình cảnh này bạn có thể thỏa thuận với công ty để chấm dứt hợp đồng lao động và nếu công ty đồng ý thì bạn không phải bồi thường gì cả.