Em có vấn đề cần giải đáp như sau: em có tiến hành thủ tục đính hôn với người Việt nam định cư ở nước ngoài...trong đó có nộp giấy chứng nhận độc thân của em.... với nội dung chứng nhận độc thân để làm thủ tục đính hôn.

Sau khi lãnh sự quán bác bỏ hồ sơ của em......em và người ấy nay đã chia tay,,,,,,em muốn làm lại giấy chứng nhận độc thân , để kết hôn với người khác, nhưng UBND phường không cấp.... em phải làm sao ??? nhờ anh chị giải đáp giúp ..

Trả lời: "Sau khi lãnh sự quán bác bỏ hồ sơ của em......em và người ấy nay đã chia tay,,,,,,em muốn làm lại giấy chứng nhận độc thân , để kết hôn với người khác, nhưng UBND phường không cấp.... em phải làm sao ??? nhờ anh chị giải đáp giúp ..".

Như vậy về mặt pháp luật bạn vẫn là người độc thân và chưa kết hôn, nhưng vấn đề là bạn hiện giờ không có giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân và bạn muốn được cấp lại.


Tại Điểm g, Khoản 2, Mục II, Thông tư01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định158/2005/NĐ-CP 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định như sau:


Khi đương sự yêu cầu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn do xác nhận trước đó đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại Tờ khai đăng ký kết hôn cũ; trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn, thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn; bản cam kết phải lưu trong hồ sơ cấp xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận lại tình trạng hôn nhân cũng phải được ghi trong Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong cột Ghi chú của Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (kể cả xác nhận lần đầu và xác nhận lại) phải ghi rõ “Đã xác nhận lại tình trạng hôn nhân ngày ... tháng ... năm ...., lý do xác nhận lại ....”.


Hướng dẫn này cũng được áp dụng khi giải quyết yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn.


Như vậy, bạn có thể đến Ủy ban nhân dân phường để xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và phải làm bản cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn.

Trân trọng !

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

Liên hệ luật sư