Giải thể Công ty TNHH một thành viên, thủ tục giải thể công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh một thành viên là gì, khái niệm công ty tnhh một thành viên, đặc điểm công ty tnhh một thành viên, tên tiếng anh của công ty tnhh một thành viên, thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội, cơ cấu tổ chức công ty tnhh một thành viên, Giải thể Công ty TNHH, thủ tục giải thể công ty tnhh mtv, thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên, thủ tục giải thể cty tnhh hai, giải thể doanh nghiệp, giải thể cty tnhh hai thành viên, trình tự thủ tục giải thể công ty tnhh, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân, thủ tục giải thể công ty cổ phần,  

Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên

 
a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên
 
b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:
 
Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 
Bước 3. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh nhập thông tin doanh nghiệp giải thể vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và thông báo xoá tên doanh nghiệp gửi các cơ quan có liên quan
 
c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:
 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
 
d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;
 
+ Thành phần hồ sơ, gồm:
 
- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo Mẫu)
 
- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
 
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 
- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
 
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
+ Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)
 
e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc (nếu Cơ quan thuế và Cơ quan công an không có yêu cầu khác)
 
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
 
- Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh
 
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp
 
i) Phí, lệ phí:
 
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
 
l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;
 
m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:
 
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
 
- Nghị định số43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 
- Nghị định số102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 
- Quyết định số10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
 
            - Thông tư số14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 
- Quyết định số4426/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Ban hành quy định về danh mục, mức thu; chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
 
- Quyết định số47/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.


QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư